Vikingreservat på Gjerå

Følgt av 24 medlemmar.

Kvifor vikingreservat, vikinghus på Gjerå i Løvikja.

I Møre og Romsdal er det etablert eitt vikinglag, Møre Frie Vikingar, Kampgruppa til Møre frie vikingar, (Møre leidang). Langbogelaget Skade.
Vestnes kommune er sentral i fylket og eitt viking-reservat med langhus og småhus vil kunne være samlande for vikingar, historiske handverkarar, blankvåpengruppe® og historiske bogeskyttarar, samt arkeologar og andre historisk interesserte menneske som vil prøve ut slike.

Med eitt hus kan ein auke interessa for Levande historie, og etablere levande arkeologisk, historisk miljø med utprøving av teoriar. Ein kan støtte etablering av levande historisk handverksmiljø og levandegjere lokal historie på ein spennande måte. Ein kan etablere samarbeid med Kultursekken og arrangere kurs for barn og unge. Ein kan samarbeide med Vestnes kommune. Gjermundnes vidaregåande skule og alle gode krefter.

Ein kan ta i mot vanskeleg stilte elevar, Ungdom med såkalla problematferd,og skuleelevar elles. Ein kan og arrangere fylke og eventuelt noregsmeisterskap i bogeskyting, (historiske bogar). Arrangere historiske festivalar, ta i mot reisande vikingar, samt lokale historiske handverkarar sentralt i Møre og Romsdal.
Med eit langhus i Tresfjorden kan ein gi turistar og andre ei oppleving av levande kulturhistorie på lokal basis. Meir om sona

Origo Vikingreservat på Gjerå er ei sone på Origo. Les meir

Stille.

Det har vørt stille rundt vikingreservatet i sommer. Eg har prioritert reiser, knytting av kontakter og viking rundt i Skandinavia. Men det er ikkje dermed sagt, at det har vært stille inne på Gjerå. Vikingane har møttes arbeidet går vidare, nå med maskinel hjelp, ja vi må leige ei gravemaskin ein dag for å jevne ut området der vi skal setja opp Kokehuset og Langhuset, hente stein og byggja dobbel kistemur. Kokehuset er forresten ferdig bygd oppe på Tingvoll, og venter kunn på frakta nedover, Smia vert bygd som elevarbeid på Gjermundnes i haust.
Eg har deltatt på ei samling i lag med reiselivet og ledelsa i kommuna, og fått tilsagn på ei delstøtte på 30.000 frå det kommunale næringsfondet.
Vikingane har arbeida med bord og benker inne på løa, så der vert det snart ein fin samlingsplass før langhuset vert klart.
I haustferien veke 41 skal eg arrangere kultur og handverksleir for ungdom 12-14 år og håper den blir fullbokka. Det er plass til 10-12stk, utan overnatting men vis det vert ønske om overnatting må eg antakelig ned i 8-10 deltakarar.
Så egentlig kan ein ikkje si at det er så stille, det er kun eg som er sein å skrive.

Vist 102 gonger. Følgt av 1 person.
Annonse