Vikingreservat på Gjerå

Følgt av 24 medlemmar.

Kvifor vikingreservat, vikinghus på Gjerå i Løvikja.

I Møre og Romsdal er det etablert eitt vikinglag, Møre Frie Vikingar, Kampgruppa til Møre frie vikingar, (Møre leidang). Langbogelaget Skade.
Vestnes kommune er sentral i fylket og eitt viking-reservat med langhus og småhus vil kunne være samlande for vikingar, historiske handverkarar, blankvåpengruppe® og historiske bogeskyttarar, samt arkeologar og andre historisk interesserte menneske som vil prøve ut slike.

Med eitt hus kan ein auke interessa for Levande historie, og etablere levande arkeologisk, historisk miljø med utprøving av teoriar. Ein kan støtte etablering av levande historisk handverksmiljø og levandegjere lokal historie på ein spennande måte. Ein kan etablere samarbeid med Kultursekken og arrangere kurs for barn og unge. Ein kan samarbeide med Vestnes kommune. Gjermundnes vidaregåande skule og alle gode krefter.

Ein kan ta i mot vanskeleg stilte elevar, Ungdom med såkalla problematferd,og skuleelevar elles. Ein kan og arrangere fylke og eventuelt noregsmeisterskap i bogeskyting, (historiske bogar). Arrangere historiske festivalar, ta i mot reisande vikingar, samt lokale historiske handverkarar sentralt i Møre og Romsdal.
Med eit langhus i Tresfjorden kan ein gi turistar og andre ei oppleving av levande kulturhistorie på lokal basis. Meir om sona

Origo Vikingreservat på Gjerå er ei sone på Origo. Les meir

Etter tinget

I helga vart det arrangert ting i Møre frie vikingar inne på Gjerå. Sjølv om det ikkje deltok så mange vikingar som i fjor vart tinget godt gjennomført med eit godt gilde etter tingforhandlingane.

Dei aller fleste av vikingane kom laurdag og sat rundt bålet til langt på kveld. Koselig stemning og gamle og unge kosa seg med god mat og drykke. Søndag vart det tid til litt blankvåpentrening og bogeskyting, samtaler rundt bålet og så tingforhandlingar. Mat og drikke skorta det ikkje på og det vart lagt planer for aktiviteten resten av året. Sjølv om det var lite direkte sol, kan vi ikkje klage over været. Månen lyste for oss laurdag kveld og vi fikk høyre skogens melodiar først dei som høyrer dagen til, song frå måltrost, svarttrost, og mange andre, og så dei som høyrer natta til, Rådyra og kattugla. Flaggermusa fløy og aktivt i skyminga. Tusen takk til dei vikingar som var der og gjorde dette til ei god helg.

Vist 195 gonger. Følgt av 1 person.

Kommentarar

Det var et godt Ting og ei god helg

Annonse