Vikingreservat på Gjerå

Følgt av 24 medlemmar.

Kvifor vikingreservat, vikinghus på Gjerå i Løvikja.

I Møre og Romsdal er det etablert eitt vikinglag, Møre Frie Vikingar, Kampgruppa til Møre frie vikingar, (Møre leidang). Langbogelaget Skade.
Vestnes kommune er sentral i fylket og eitt viking-reservat med langhus og småhus vil kunne være samlande for vikingar, historiske handverkarar, blankvåpengruppe® og historiske bogeskyttarar, samt arkeologar og andre historisk interesserte menneske som vil prøve ut slike.

Med eitt hus kan ein auke interessa for Levande historie, og etablere levande arkeologisk, historisk miljø med utprøving av teoriar. Ein kan støtte etablering av levande historisk handverksmiljø og levandegjere lokal historie på ein spennande måte. Ein kan etablere samarbeid med Kultursekken og arrangere kurs for barn og unge. Ein kan samarbeide med Vestnes kommune. Gjermundnes vidaregåande skule og alle gode krefter.

Ein kan ta i mot vanskeleg stilte elevar, Ungdom med såkalla problematferd,og skuleelevar elles. Ein kan og arrangere fylke og eventuelt noregsmeisterskap i bogeskyting, (historiske bogar). Arrangere historiske festivalar, ta i mot reisande vikingar, samt lokale historiske handverkarar sentralt i Møre og Romsdal.
Med eit langhus i Tresfjorden kan ein gi turistar og andre ei oppleving av levande kulturhistorie på lokal basis. Meir om sona

Origo Vikingreservat på Gjerå er ei sone på Origo. Les meir

Rapport frå kulturhistorisk leir, Vikingleir for ungdom på Gjerå i Løvikja 2010

Måndag og tysdag i haustferien vart det arrangert kulturhistorisk leir på Gjerå i Løvikja. Arrangørar var Friluftsrådet for Ålesund og omland og Vikingliv S. Helgason.

Måndag morgon mellom 09 og 10 kom 12 ungdomar til Gjerå og vart innkvarter i to vikingtelt som dei var med å setja opp, og inne på løa. Kl 11 vart ungdomane delt i to grupper, Dei fekk beskjed om å velje ein høvding og lage seg namn og kamprop. Kl 12 åt dei god lunch og så gjekk vi ned til sjøen. Så på nausta og andre kulturminne. Der vart det funne ein ukjend stor kjeve av ein stor fisk, antakeligvis håkjerring og, eller breiflabb. samt ei ørnefjør. Etter at vi kom opp igjen vart det skutt med bogar og deltakarane kasta økser på blink før ein laga middag på bål. Vikingleike vart og utprøva og vi fekk høyra namn og kamprop.
Menyen, grønsak og kjøtsupa åt deltakarane i lag med steinbaka brød rundt bålet. Deretter gjekk resten av dagen i leike og aktivitet. Ut på kvelden kosa deltakarane seg med frukt og det var stille i leiren ca kl 23.00.
Søndag stod deltakarane opp før kl 08.00 Vi kokte 6 l havregraut som vart servert med syltetøy Elles spiste dei brød og pålegg i lag med mjølk. Etter frukosten fikk laga beskjed om at dei skulle velje ut to kjemper kvar. Begge laga stilte med det dei vurderte som sine beste idrettsmenn, og då dei fikk beskjed om å deira oppgåva var å vaske opp dei gryter vi hadde brukt, både til suppa og grøt vart det ein god stemning i leiren for det var ikkje forventa. Dei andre var med og grov opp kokegropa, sanka stein og begynte å varme den. Inn i mellom fekk alle tid til å skyte og kaste på blink samt øve på dei kampleiker som var bebuda skulle kome under vikingtvekampen. Kl 11 pakka vi åtte fine ørettar i folie, i gropa og gjorde klart til lunch. Kl 12 var fisken klar og servert med brød og smør. Her vart det ikkje ei smule igjen. Etter lunsj vart det konkurrert i vikingidrettar, Bogeskyting, øksekasting, spydkasting, kjøtt og blod, m.m. der deltakarane gav alt. Laga skilte jamne på poeng etter at leikane var over og då måtte høvdingane til pers. Dei vart plassert inne i ein taugring og fekk beskjed om å kjempe på vikingvis. Noe dei gjorde som gode drenger. Kl 15 Tok vi ned telta det vart pakka og deltakarane kosa seg med supperestar frå dagen før. Eitt av måla med leiren var at gjera deltakarane klare over at vikingane og måtte arbeide som andre, laga mat og rydde etter seg. Det meiner vi som var der fungerte godt.

Vist 187 gonger. Følgt av 1 person.
Annonse